Arhetipurile de brand, așa cum sunt ele definite și structurate de Mark și Pearson